Our apps are available in both Western & Eastern Armenian languages!

Պատկերներ

Տրամադրելի է նաեւ

Գոյներու Աշխարհ

Խաղը ունի գլխաւոր երկու կերպարներ՝ Լալան ու Արան, որոնք ցուցմունքներ պիտի տան մանուկներուն, անոնց ընկերակցելով խաղի մէկ մակարդակէն միւսը: Այս խաղերուն միջոցով, երեխան պիտի սորվի, ծանօթանայ եւ զարգացնէ յիշողութիւնը, կեդրոնացումը, լեզուն, տրամաբանութիւնը, բազմակողմանի մտածելակերպը, ստեղծագործական կարողութիւնը, երեւակայութիւնը եւայլն։

logo1-lr

hamazkayin-Final-white-01Նախաձեռնութեամբ Համազգայինի

adminxՄայր Էջ